Onze portefeuille

Focus op Europa

Ierland Verenigd Koninkrijk Duitsland Zweden Finland Nederland België Spanje

Europa

Aedifica beperkt zich niet tot één land. Onze portefeuille is verspreid over het hele Europese continent en strekt zich momenteel uit over 8 landen: België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje. We hebben een track record in het betreden van nieuwe markten en het creëren van een platform voor verdere groei, dus je mag van ons verwachten dat we ook in de toekomst nieuwe landen zullen blijven verkennen.

 • 5.704 mln € reële waarde
 • 622 locaties
 • 47.100 gebruikers
 • 2.203.000 m² oppervlakte
 • 273 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,5% brutorendement

België

Aedifica heeft in 2006 haar eerste woonzorgcentra in België verworven. Sindsdien hebben we een portefeuille van woonzorgcentra en assistentiewoningen opgebouwd van 1,2 miljard euro. Onze gebouwen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden voor verdere verbetering door middel van lopende en geïdentificeerde uitbreidings- en moderniseringsprojecten.

Onze activiteiten in België
 • 1.299 mln € reële waarde
 • 85 locaties
 • 8.800 gebruikers
 • 541.458 m² oppervlakte
 • 67 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,5% brutorendement

Duitsland

Aedifica realiseerde haar eerste investeringen in Duitsland in 2013. Sindsdien is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid door de aankoop van grote portefeuilles en individuele gebouwen. In 2017 en 2020 sloten we twee grote raamovereenkomsten met Specht Gruppe voor de bouw van 26 gloednieuwe zorgcampussen, waarvan er al 10 zijn opgeleverd. Na voltooiing van alle projecten in de ontwikkelingspijplijn zal Duitsland de belangrijkste markt worden in de portefeuille van Aedifica.

Onze activiteiten in Duitsland
 • 1.198 mln € reële waarde
 • 103 locaties
 • 10.500 gebruikers
 • 597.300 m² oppervlakte
 • 57 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,1% brutorendement

Nederland

Sinds onze eerste investeringen in de Nederlandse markt in 2016 is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid. Aedifica’s aanwezigheid in Nederland zal nog verder toenemen door onze aanzienlijke pijplijn aan ontwikkelingsprojecten. Vrijwel al onze zorglocaties in Nederland zijn recent gebouwd en bestaan uit kleinschalige zorgresidenties, verpleeghuizen, seniorenappartementen en gespecialiseerde woonzorgcentra.

Onze activiteiten in Nederland
 • 640 mln € reële waarde
 • 75 locaties
 • 3.300 gebruikers
 • 355.500 m² oppervlakte
 • 34 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,6% brutorendement

Verenigd Koninkrijk

Aedifica is sinds begin 2019 actief op de Britse markt, na de overname van een significante portefeuille van 90 woonzorgcentra. Sindsdien heeft Aedifica haar portefeuille verder uitgebreid door de aankoop van een aantal nieuwe zorggebouwen. Onze portefeuille biedt een goede geografische diversificatie met locaties verspreid over het hele Verenigd Koninkrijk.

Onze activiteiten in Verenigd Koninkrijk
 • 930 mln € reële waarde
 • 114 locaties
 • 7.300 gebruikers
 • 328.700 m² oppervlakte
 • 58 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 6,4% brutorendement

Finland

Aedifica’s portefeuille in Finland omvat woonzorgcentra voor ouderen, kinderdagverblijven en gespecialiseerde woonzorgcentra. Alle gebouwen werden recent en specifiek voor zorgdoeleinden gebouwd. Onze aanwezigheid in Finland zal de komende jaren nog verder toenemen door onze omvangrijke pipeline van ontwikkelingsprojecten. Onze Finse zorggebouwen worden ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

Onze activiteiten in Finland
 • 985 mln € reële waarde
 • 203 locaties
 • 14.500 gebruikers
 • 257.400 m² oppervlakte
 • 45 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,3% brutorendement

Zweden

Aedifica’s eerste projecten in Zweden werden in 2020 opgeleverd. Onze huidige portefeuille omvat kleinschalige woonzorgcentra voor personen met een handicap en kinderdagverblijven. Er zijn nog verschillende andere projecten in voorbereiding en in aanbouw. Het is de bedoeling om in de toekomst ook woonzorgcentra voor ouderen aan onze Zweedse portefeuille toe te voegen. Net als in Finland worden onze Zweedse zorglocaties ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

Onze activiteiten in zweden
 • 77 mln € reële waarde
 • 22 locaties
 • 750 gebruikers
 • 17.000 m² oppervlakte
 • 4 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,0% brutorendement

Ierland

Begin 2021 realiseerde Aedifica haar eerste investeringen in Iers zorgvastgoed. Aangezien de Groep een track record heeft in het betreden van nieuwe markten en het creëren van een platform voor verdere groei, mag je van ons verwachten dat we in de toekomst nieuwe zorglocaties aan onze portefeuille zullen toevoegen.

Onze activiteiten in Ierland
 • 289 mln € reële waarde
 • 18 locaties
 • 1.900 gebruikers
 • 96.800 m² oppervlakte
 • 9 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,3% brutorendement

Spanje

In december 2021 kondigde Aedifica aan dat ze ca. 75 miljoen € zal investeren in een reeks kwalitatieve zorgvastgoedprojecten in Spanje. De Groep streeft naar een initiële portefeuille van ca. 1.000 residentiële units. Verwacht wordt dat in 2022 tot 5 projecten van start zullen gaan.

Onze activiteiten in Spanje

Onze globale kerncijfers

 • Geografische spreiding

  in reële waarde (%)
  • Verdeling per gebouwtype

   in reële waarde (%)
   • 100 % bezettingsgraad
   • 19 jaar WAULT (weighted average lease term)
   • Resterende looptijd van de huurcontracten

    in reële waarde (%)