Ierland

  • 395 mln € reële waarde
  • 2.300 gebruikers
  • 22 mln € jaarlijkse huurinkomsten
  • 22 locaties
  • 117.200 m² oppervlakte
  • 5,6% brutorendement

Begin 2021 realiseerde Aedifica haar eerste investeringen in Ierland. Sindsdien hebben we onze portefeuille in een stevig ritme verder uitgebouwd door de acquisitie van een aantal bestaande woonzorgcentra en de ontwikkeling van een reeks bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). In slechts twee jaar hebben we reeds een portefeuille van bijna 400 miljoen € opgebouwd.

De Ierse markt biedt interessante parameters voor langetermijninvesteringen in zorgvastgoed. Een snel vergrijzende bevolking, de groei van de private exploitanten, een verouderend gebouwenbestand en een solide financieringssysteem voor de gezondheidszorg in een land met gezonde overheidsfinanciën zullen de vraag naar nieuw, kwalitatief zorgvastgoed op lange termijn stimuleren.

Onze locaties