Nederland

  • 640 mln € reële waarde
  • 3.300 gebruikers
  • 36 mln € jaarlijkse huurinkomsten
  • 75 locaties
  • 355.500 m² oppervlakte
  • 5,6% brutorendement

Na onze eerste investeringen in de Nederlandse markt in 2016 is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid. Bovendien heeft Aedifica sinds 2019 in Amsterdam een lokaal team met veel ervaring en kennis van de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Aedifica’s aanwezigheid in Nederland zal in de loop van de komende jaren nog verder toenemen door onze aanzienlijke ontwikkelingspipeline.

Om onze eigen pipeline verder aan te vullen met kwalitatieve (her)ontwikkelingsprojecten werd er in 2020 een samenwerkingsverband op touw gezet met Korian. In 2021 werd een samenwerking beklonken met Dunavast-Sonneborgh, een groep van ervaren vastgoedontwikkelaars met een uitgebreid netwerk in het reguliere segment van de Nederlandse zorgmarkt, waar Aedifica in de toekomst verdere groei wil realiseren.

Onze portefeuille in Nederland bestaat uit kleinschalige zorgresidenties, verpleeghuizen, seniorenappartementen en gespecialiseerde woonzorgcentra. Vrijwel al onze zorglocaties zijn recent gebouwd.

Onze locaties

Quote-pictogram
“Zorgvastgoed voor ouderen is niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. De uitdaging is immens. Van de 2,4 miljoen 80-plussers die Nederland over een paar jaar telt, zal een aanzienlijk deel intensieve zorg nodig hebben. Aedifica wil een deel van de oplossing zijn, door te investeren in de bouw en herontwikkeling van futureproof zorgvastgoed.”
Erwin Drenth - Country Manager Nederland

Ons team