Focus op Europa

Onze portefeuille
Verenigd Koninkrijk Duitsland Zweden Finland Nederland België

Europa

Aedifica beperkt zich niet tot één land. Onze portefeuille is verspreid over het hele Europese continent en strekt zich momenteel uit over 7 landen: België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Ierland. We hebben een track record in het betreden van nieuwe markten en het creëren van een platform voor verdere groei, dus je mag van ons verwachten dat we ook in de toekomst nieuwe landen zullen blijven verkennen.

 • 3.673 mln € reële waarde
 • 496 locaties
 • 37.288 gebruikers

België

Aedifica heeft in 2006 haar eerste woonzorgcentra in België verworven. Sindsdien hebben we een portefeuille van woonzorgcentra en assistentiewoningen opgebouwd van meer dan 1,1 miljard euro. Onze gebouwen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden voor verdere verbetering door middel van lopende en geïdentificeerde uitbreidings- en moderniseringsprojecten.

 • 1.151 mln € reële waarde
 • 82 locaties
 • 8.362 gebruikers

Duitsland

Aedifica realiseerde haar eerste investeringen in Duitsland in 2013. Sindsdien is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid door de aankoop van grote portefeuilles en individuele gebouwen. In 2017 hebben we een grote raamovereenkomst gesloten met Specht Gruppe voor de bouw van 16 gloednieuwe zorgcampussen in Duitsland. Van die overeenkomst werden ondertussen al 5 gebouwen opgeleverd. In 2020 werd er een tweede raamovereenkomst gesloten met Specht Gruppe voor de bouw van 10 bijkomende zorgcampussen die zullen worden opgeleverd tegen 2024.

 • 634 mln € reële waarde
 • 75 locaties
 • 7.435 gebruikers

Nederland

Sinds onze eerste investeringen in de Nederlandse markt in 2016 is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid. Aedifica’s aanwezigheid in Nederland zal nog verder toenemen door onze aanzienlijke pijplijn aan ontwikkelingsprojecten. Vrijwel al onze zorglocaties in Nederland zijn recent gebouwd en bestaan uit kleinschalige zorgresidenties, verpleeghuizen, seniorenappartementen en gespecialiseerde woonzorgcentra.

 • 516 mln € reële waarde
 • 66 locaties
 • 3.107 gebruikers

Verenigd Koninkrijk

Aedifica is sinds begin 2019 actief op de Britse markt, na de overname van een significante portefeuille van 90 woonzorgcentra. Sindsdien heeft Aedifica haar portefeuille verder uitgebreid door de aankoop van een aantal nieuwe zorggebouwen. Onze portefeuille biedt een goede geografische diversificatie met locaties verspreid over het hele Verenigd Koninkrijk.

 • 633 mln € reële waarde
 • 96 locaties
 • 6.253 gebruikers

Finland

Aedifica’s portefeuille in Finland omvat woonzorgcentra voor ouderen, kinderdagverblijven en gespecialiseerde woonzorgcentra. Alle gebouwen werden recent en specifiek voor zorgdoeleinden gebouwd. Onze aanwezigheid in Finland zal de komende jaren nog verder toenemen door onze omvangrijke pipeline van ontwikkelingsprojecten. Onze Finse zorggebouwen worden ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

 • 719 mln € reële waarde
 • 172 locaties
 • 11.740 gebruikers

Zweden

Aedifica’s eerste projecten in Zweden werden in 2020 opgeleverd. Onze huidige portefeuille omvat kleinschalige woonzorgcentra voor personen met een handicap en kinderdagverblijven. Er zijn nog verschillende andere projecten in voorbereiding en in aanbouw. Het is de bedoeling om in de toekomst ook woonzorgcentra voor ouderen aan onze Zweedse portefeuille toe te voegen. Net als in Finland worden onze Zweedse zorglocaties ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

 • 20 mln € reële waarde
 • 5 locaties
 • 402 gebruikers

Laatste nieuws