Duurzaam ondernemen

Zoals je uit onze baseline ‘housing with care’ kan afleiden, zit het concept ‘care’ diep verweven in het DNA van Aedifica. We doen er alles aan om dat motto op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier in de praktijk te brengen binnen onze portefeuille, met onze partners en in onze eigen organisatie.

Doelstellingen

Bij Aedifica zien we duurzaam ondernemen als een kans om onze zorgfilosofie te laten doorsijpelen in al onze activiteiten.

Quote-pictogram
“Aedifica engageert zich om tegen 2050 de uitstoot van haar volledige portefeuille tot netto-nul te reduceren om aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen.”
Stefaan Gielens, CEO

2021 highlights

  • Nieuw MVO-framework
  • Duurzame obligatie van 500 mln €
  • Verbetering van alle duurzaamheidsscores
  • 83% dekkingsgraad energieverbruiksgegevens
  • Nieuwe & herziene governance policies
  • Tevredenheidsenquêtes bij medewerkers & exploitanten
Ontdek meer over onze verwezenlijkingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons MVO-verslag 2021.