Duurzaam ondernemen

Zoals je uit onze baseline ‘housing with care’ kan afleiden, zit het concept ‘care’ diep verweven in het DNA van Aedifica. We doen er alles aan om dat motto op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier uit te dragen door te investeren met respect voor milieu, mens-en-maatschappij en op basis van goede bestuurspraktijken.

Doelstellingen

Bij Aedifica zien we duurzaam ondernemen als een kans om onze zorgfilosofie te laten doorsijpelen in al onze activiteiten. We zijn klaar om verder te gaan naar een meer duurzame toekomst.

Quote-pictogram
“We focussen ons op langdurige investeringen en samenwerkingen met onze stakeholders. Dat is enkel mogelijk door op een duurzame manier te denken en te handelen.”
Stefaan Gielens, CEO