Focus op energieprestaties

Om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te behalen, moet onze portefeuille uiterlijk tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Aedifica onderschrijft die doelstelling en werkt daarom aan een stappenplan. Om onze vastgoedportefeuille op onze duurzaamheidsdoelstellingen af te stemmen, zullen we een aantal oudere gebouwen in onze portefeuille moeten renoveren/herontwikkelen.

Om de intrinsieke energieprestaties van de gebouwen die we aan onze huurders ter beschikking stellen correct te evalueren en op gestructureerde en op elkaar afgestemde manier bijkomende energieprestatieverbeteringen te identificeren, streven wij ernaar EPC’s (energieprestatiecertificaten) te hebben voor alle gebouwen in onze portefeuille. EPC’s (energieprestatiecertificaten) werden voor het eerst ingevoerd als onderdeel van de EU-richtlijn rond de energieprestatie van gebouwen en spelen, vooral voor gebouwen die vóór 2021 werden gebouwd, een belangrijke rol.

In de loop van 2020 hebben we een overzicht gemaakt van de bestaande certificaten in onze portefeuille, waardoor we een duidelijk beeld hebben van de huidige staat van ons vastgoed. Momenteel heeft 57% van onze gebouwen, inclusief (her)ontwikkelingsprojecten, een EPC (zie taartdiagram). Gebouwen met een EPC op niveau C beantwoorden aan de prestatienormen van het land waarin ze liggen.

  • Als volgende stap zullen wij de EPC-dekking verbeteren en nagaan hoe we het percentage van gebouwen met een certificaat kunnen verhogen en de energie-efficiëntie van onze gebouwen structureel kunnen verbeteren. Zo zullen we onze EPC-score kunnen opkrikken door investeringen in energie-efficiënte installaties, betere isolatie en andere duurzaamheidsoplossingen in gebouwen die minder goed presteren.

Volgende stappen:

  • Wat nieuwbouwprojecten betreft, zullen we streven naar het verkrijgen van het EPC-label A en een ‘sustainable development framework’ vastleggen dat als leidraad kan dienen bij de uitvoering van toekomstige projecten.
  • Voor bestaande gebouwen zullen renovatie-/herontwikkelingsplannen worden onderzocht en uitgevoerd (zie casestudy Villa Casimir).
  • Groene obligaties zullen investeringen in duurzame nieuwbouwprojecten of specifieke duurzaamheidsprojecten in de bestaande portefeuille vergemakkelijken.
  • Energie-inefficiënte gebouwen, waarvoor een herontwikkeling niet haalbaar is, komen in aanmerking voor desinvestering.

Wil je meer te weten komen over de inspanningen die Aedifica levert op het vlak van duurzaamheid? Neem dan een kijkje in ons duurzaamheidsverslag.