Aedifica’s expertise komt onze huurders ten goede

Hoe draagt zorgvastgoed bij tot een maximale levenskwaliteit voor de bewoners en tot meer welzijn en efficiëntie voor het zorgpersoneel? Of zoals Marloes Kampinga, Asset Manager van Aedifica’s gebouwenportefeuille in Nederland, het scherper stelt: ‘Wat hebben onze huurders nodig om aan hun bewoners waardevolle zorg en een kwaliteitsvol leven te bieden?’

Bewoners van zorglocaties hebben nood aan een thuisgevoel,ze willen zelf de regie over hun leven behouden en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Daarvoor het ideale kader creëren via aangepaste gebouwen is Aedifica’s core business.

Ervaring en vakkundigheid

‘Wij dragen als Aedifica veel bij tijdens het bouw- en ontwikkelingsproces,’ vertelt Marloes. ‘Dankzij onze ervaring en expertise en onze duurzame relaties met verschillende huurders weten we wat goed werkt en wat niet. Die kennis kunnen we delen met huurders voor wie het de eerste (nieuwbouw)locatie is of huurders die expert zijn op het gebied van zorg maar niet op het gebied van vastgoed.’

 

  • Bewoners van zorglocaties hebben nood aan een thuisgevoel, ze willen zelf de regie over hun leven behouden en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Daarvoor het ideale kader creëren via aangepaste gebouwen is Aedifica’s core business.
    Marloes Kampinga – asset manager

Enkele voorbeelden

Marloes maakt het concreter. ‘We hebben huurders bijvoorbeeld voorgesteld om zonneschermen te plaatsen, waardoor de binnenruimtes koeler worden en de kosten voor airconditioning naar beneden kunnen.’

Soms kunnen kleine details ook een groot verschil maken: ‘Zwarte wc-brillen zijn goed zichtbaar en herkenbaar voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen of met cognitieve problemen zoals dementie. Daardoor wordt bijvoorbeeld de afstand tot het toilet beter ingeschat. Contrast biedt uitkomst, zo leerden we van een huurder.’

‘De douchekraan wordt beter niet onder de douchekop geplaatst’, gaat Marloes verder. ‘Een verpleger is dikwijls degene die de douchekraan bedient. Als de kraan dan onder de douchekop hangt, wordt de verpleger ook nat tijdens het wassen of douchen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Deze nuances bevorderen het welzijn van iedereen die leeft en werkt in de zorglocatie.’

Marloes haalt nog een voorbeeld aan van welgekomen expertise: ‘De grootte van de badkamer en het afschot in de badkamer moeten worden afgestemd op de zorgbehoevende gebruiker. Een demente oudere doucht immers anders. De precieze grootte en het juiste afschot zorgen er samen met de juiste situering van de douche, met name zo ver mogelijk van de deur, voor dat niet de hele badkamer nat en glad wordt.’

Rendabiliteit

Ook de rendabiliteit komt ter sprake. Het is immers zowel voor Aedifica als voor de huurder een voordeel om na te gaan of de cijfers vergelijkbaar zijn met de benchmarks die Aedifica vanuit zijn portefeuille heeft. Zo kan het businessmodel en de financiële middelen van de huurder opgevolgd worden. Vooral in een opstartperiode wanneer de bezetting nog moet worden opgebouwd, is dat soort expertise van belang. ‘Niet alleen onze gebouwen moeten futureproof zijn, we streven evenzeer naar toekomstbestendige relaties met onze huurders. Dat komt iedereen ten goede’, stelt Marloes.