Bouwen aan een betere toekomst

‘Care’ zit diep verweven in Aedifica’s DNA. We investeren in zorggebouwen die zo nauw mogelijk aansluiten op de behoeften van hun gebruikers. Maar dat is niet de enige manier waarop we zorg dragen voor onze communities en bijdragen aan een betere toekomst. Ook via financiële steun aan goede doelen, samenwerkingen met non-profitorganisaties en schenkingen in natura brengt Aedifica positieve, duurzame verandering in de samenleving.

In 2022 focust Aedifica haar steun aan goede doelen op drie centrale thema’s: de verbetering van de levenskwaliteit van zorgbehoevenden, de bestrijding van kansarmoede en innovatie in de zorgsector. Daarnaast hebben we ook de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne gesteund.

Levenskwaliteit van zorgbehoevenden verbeteren

Inspelend op onderzoek dat aantoont dat muziektherapie de sociale en emotionele vaardigheden van Alzheimerpatiënten verbetert, werden via onze samenwerking met Stichting Philomela in zes Nederlandse zorgresidenties klassieke concerten georganiseerd. We ondersteunden slachtoffers van huiselijk geweld die in de Pääkaugin Turvakoti shelter in Helsinki verblijven. Dankzij onze bijdrage kon de shelter o.a. digitalisatieschermen aankopen. Daarnaast leverden we ook financiële steun aan Escalpade, een Belgische non-profitorganisatie die opvang-, vrijetijds- en onderwijsactiviteiten organiseert en aangepaste scholen bouwt voor personen met een beperking.

Strijd tegen (kans)armoede

Aedifica hielp kinderen die in armoede verkeren via een bijdrage aan Rackets Cubed, een Britse liefdadigheidsinstelling die sport-, onderwijs- en voedselprogramma’s organiseert. In Duitsland doneerden we een bedrag aan voedselbank Frankfurter Tafel. Daarnaast boden we ook steun aan maatschappelijk kwetsbare moeders en hun kinderen via Nasci en Mamma United. Deze Belgische en Zweedse organisaties bestrijden kansarmoede en sociale uitsluiting door laagdrempelige eerstelijnshulp te bieden. Bovendien verdubbelde Aedifica het bedrag dat werd opgehaald door Aedifica collega’s tijdens de ‘Warmste Week‘, een Belgisch evenement dat financiële steun geeft aan meer dan 270 projecten die (kans)armoede bestrijden.

Innovatie in de zorgsector

Niet alleen met onze duurzame vastgoedconcepten draagt Aedifica bij aan de innovatie binnen de zorgsector, ook door onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. Dit jaar maakten we een bedrag over aan het Leuven Brain Institute, dat via KU Leuven onderzoek verricht om oplossingen te vinden voor hersenziekten als Alzheimer, Parkinson, MS, ALS, depressie, enz.

Steun aan de slachtoffers in Oekraïne

Tot slot hebben we ook steun geboden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Naast financiële steun aan Oekraïnse kinderen en vluchtelingen via UNICEF en UNHCR, verleende Aedifica ook materiële steun via BEforUkraine, een Belgische non-profitorganisatie die medisch materiaal naar Oekraïne stuurt en de opvang van vluchtelingen in België faciliteert.

  • 60.000 € totale steun aan goede doelen in 2022