Aedifica verbetert haar GRESB-score

Aedifica behaalt een score van 66/100 bij haar tweede deelname aan de GRESB, een significante verbetering van 9 punten ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is onze green star rating nu van een naar twee sterren gestegen. Dat solide resultaat is een mooie beloning voor de duurzaamheidsinspanningen die het team het voorbije jaar geleverd heeft.

Duurzaam ondernemen zit nauw verweven in het DNA van Aedifica. De Groep zet zich in om van begin tot eind te investeren en ontwikkelen op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier. Op basis van haar ambitieus actieplan kan Aedifica op een gerichte manier actie ondernemen om haar ESG-doelstellingen te behalen. Die acties dragen niet alleen bij tot een sterkere en verantwoordelijkere organisatie algemeen, maar ook tot een betere GRESB-score.

Dat Aedifica’s ambitieuze duurzaamheidsstrategie haar vruchten afwerpt, blijkt uit de score van haar tweede deelname aan de GRESB. Aedifica behaalde 66/100 voor het referentiejaar 2020. Dat is een significante verbetering van 9 punten ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Dankzij ons ambitieus ESG-actieplan zullen we ook in de komende jaren vooruitgang blijven boeken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door die continue inspanning zullen we ook ons GRESB-resultaat verder verbeteren.
Stefaan Gielens – CEO

Wat is GRESB?

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke vastgoedbenchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedvennootschappen beoordeelt. Elk jaar evalueert GRESB de duurzaamheidsprestaties van vastgoed op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) op basis van internationale rapportagekaders en regionale richtlijnen.