Aedifica verbetert significant haar GRESB-score (opnieuw)

In haar vierde deelname aan de GRESB heeft Aedifica zowel haar absolute GRESB-score als haar relatieve positie in de benchmark aanzienlijk verbeterd.

Duurzaam ondernemen zit nauw verweven in het DNA van Aedifica. Daarom heeft de Groep een ‘net zero carbon pathway’ voorgesteld waarmee tegen 2050 de uitstoot van de portefeuille tot netto-nul zal worden gereduceerd. Zo kan Aedifica op een gerichte manier actie ondernemen om haar ESG-doelstellingen te behalen. Die acties dragen niet alleen bij tot een ecologisch en sociaal duurzamere portefeuille, maar ook tot een betere GRESB-score.

Dat Aedifica’s ambities vruchten afwerpen, blijkt uit de score van haar vierde deelname aan de GRESB. Aedifica behaalde 75/100 voor het referentiejaar 2022.

  • Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de score van vorig jaar (68/100).
  • Onder haar directe sectorgenoten behaalde de Groep de hoogste score, terwijl ze in het segment ‘Healthcare Listed’ op de derde plaats eindigde.
  • De score ligt in lijn met het algemene GRESB-gemiddelde (75/100).
  • Dit toont dat de inspanningen van Aedifica om haar koolstofuitstoot te verminderen effect hebben.
  • Aedifica staat op de eerste plaats in het segment ‘Healthcare’ van de GRESB Public Disclosure ranking.

Lees meer over Aedifica’s ESG ratings

  • 75/100 GRESB-score
  • +7 stijging t.o.v. vorig jaar

Dit solide resultaat is een mooie beloning voor de duurzaamheidsinspanningen die het team het voorbije jaar geleverd heeft. Dankzij onze ambitieuze strategie zullen we ook in de komende jaren vooruitgang blijven boeken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor we eveneens ons GRESB-resultaat verder zullen verbeteren.
Stefaan Gielens – CEO

Wat is GRESB?

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke vastgoedbenchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedvennootschappen beoordeelt. Elk jaar evalueert GRESB de duurzaamheidsprestaties van vastgoed op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) op basis van internationale rapportagekaders en regionale richtlijnen.