Aedifica rust al haar Duitse woonzorgcentra uit met slimme meters

In het kader van haar ambitieuze duurzaamheidsstrategie heeft Aedifica zich ertoe verbonden om tegen 2025 het water- en energieverbruik van 80% van haar locaties te meten. Om die doelstelling te bereiken, investeren we in de installatie van een digitaal systeem dat het verbruik meet. De afgelopen maanden werd het systeem geïnstalleerd in verschillende van onze Belgische woonzorgcentra. Nu zijn alle 73 woonzorglocaties uit onze Duitse portefeuille aan de beurt.

Om concrete acties te ondernemen op het vlak van duurzaamheid, heb je betrouwbare gegevens nodig. Door al onze 73 Duitse woonzorgcentra met slimme meters uit te rusten, responsabiliseren we onze exploitanten en hebben we de juiste tools in handen om onze portefeuille duurzamer te maken.
Stefaan Gielens – CEO Aedifica

Met dit slimme meetsysteem kunnen we de verbruiksgegevens binnen onze portefeuille vergelijken en nagaan welke gebouwen extra investeringen nodig hebben om hun energieprestatie te verbeteren. Alle gegevens worden gedeeld met onze exploitanten, zodat zij hun verbruik kunnen monitoren (bijvoorbeeld door snel defecten te detecteren) en gerichte acties rond duurzaamheid kunnen lanceren om hun energie- en waterefficiëntie te verbeteren. Zo zal de installatie van het meetsysteem ons helpen onze doelstelling te bereiken om tegen 2025 onze CO2-uitstoot over de hele portefeuille met 10%/m² te verminderen.

  • 80% het is onze ambitie om tegen 2025 het water- en energieverbruik van 80% van onze locaties te monitoren
  • -10% het is onze ambitie om de CO2-uitstoot en het energieverbuik van onze hele portefeuille tegen 20205 met minstens 10%/m² te verminderen

Voor de implementatie van de slimme meters werkt Aedifica samen met een extern bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor de technische installatie, het uitlezen van de gegevens en de gegevensverwerking. Vlakbij de bestaande hoofdmeters van de woonzorgcentra zullen meetinstrumenten worden geïnstalleerd die de verbruiksgegevens digitaal registreren en in real time doorsturen naar een internetplatform. Omdat het meetsysteem volledig onafhankelijk van de hoofdmeter wordt geïnstalleerd, zullen de woonzorgcentra geen hinder ondervinden en zijn er geen onnodige onderbrekingen van de activiteiten nodig.

De installatie van de slimme meters gebeurt in twee fasen. De pilootfase is eind juli van start gegaan en omvat 12 woonzorgcentra; de eerste installatie ter plaatse zal in september van start gaan. Tijdens de tweede fase van het project, die half augustus begon, zullen de overige 61 woonzorglocaties in Duitsland met het meetsysteem worden uitgerust; de eerste installaties zullen begin oktober van start gaan. Tegen eind november moet de installatie van de meters in alle 73 woonzorgcentra rond zijn en zal het platform operationeel zijn.

Ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt de uitrol van het slimme meetsysteem voorbereid. De uitrol in Belgische woonzorgcentra was reeds begonnen en wordt voortgezet.

  • 73 we zullen al onze 73 Duitse woonzorgcentra uitrusten met slimme meters