15 jaar bouwen aan het zorgvastgoed van de toekomst

Aedifica blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Sinds haar start in 2005 is Aedifica als kleine Belgische start-up uitgegroeid tot een BEL20-bedrijf en internationale referentiespeler in Europees zorgvastgoed. Al 15 jaar lang bouwen Aedifica en haar investeerders aan het zorgvastgoed van de toekomst – en daar zijn we nog lang niet klaar mee.

Toen Aedifica op 7 november 2005 haar eerste stappen zette, was haar portefeuille van 110 miljoen euro volledig geïnvesteerd in appartementsgebouwen en hotels. Drie jaar later al vertegenwoordigde zorgvastgoed Aedifica’s belangrijkste vastgoedsegment. Nog eens tien jaar later, in 2018, stootte de Groep alle niet-strategische segmenten af en ontwikkelde zich tot een pure-play zorgvastgoedinvesteerder. We hebben onze ambities nooit onder stoelen of banken gestoken: op 15 jaar tijd dikte onze portefeuille aan met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 28%. Zo zijn we in 2020 met een portefeuille van 3,5 miljard euro uitgegroeid tot één van de grootste beursgenoteerde zorgvastgoedinvesteerders in Europa en een Europese marktreferentie.

Aedifica’s groeiverhaal is bovendien door en door Europees. In 2013 ging de Groep voor het eerst aan de slag buiten België met een reeks investeringen in Duitse woonzorgcentra. In 2016 trokken we naar Nederland en vanaf 2019 staken we nog een tandje bij en hebben we voet aan land gezet in het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden. 7 jaar na Aedifica’s eerste internationale investeringen vertegenwoordigt België nog slechts een derde van de vastgoedportefeuille. Om die forse Europese groei te ondersteunen, hebben we ervoor gezorgd dat we met lokale teams stevig verankerd zijn in onze zes landen, waardoor we nauwgezet kunnen inspelen op de behoeften van onze huurders en op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de verschillende markten waarin we actief zijn.

Door de unieke manier waarop Aedifica jaar na jaar blijft groeien, is het enthousiasme en de interesse voor Aedifica’s internationale succesverhaal enkel toegenomen. Om die groei te financieren, klopten we een aantal keren aan bij onze bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders. Sinds 2010 haalde Aedifica in zeven kapitaalrondes meer dan 1,6 miljard euro op. Die vlotte toegang tot vers kapitaal weerspiegelt het vertrouwen van de markt. Dat vertrouwen toonde zich ook toen Aedifica in maart 2020 in de BEL20 (de referentie-index van Euronext Brussels) werd opgenomen.

Dat die groei zich ook in de komende jaren kan voortzetten, staat als een paal boven water. Op 30 juni 2020 bedroeg Aedifica’s pipeline van ontwikkelingsprojecten reeds 590 miljoen euro en in september 2020 kondigde de Groep een nieuwe raamovereenkomst aan van 200 miljoen euro voor de bouw van tien nieuwe zorgcampussen in Duitsland. Zo heeft Aedifica zicht op een portefeuille van meer dan 4,1 miljard euro, en dan houden we nog geen rekening met de nieuwe investeringsopportuniteiten die we onderzoeken, zowel in onze bestaande als in nieuwe markten.

Al vijftien jaar lang investeren we in een hechte samenwerking met onze huurders in innovatieve zorgconcepten die onze bewoners de ruimte geven om hun leven te leiden zoals zij dat wensen – en daar zijn we nog lang niet klaar mee.
Stefaan Gielens – CEO Aedifica

Bij Aedifica houden we bovendien steeds een oog op de toekomst gericht. We beseffen dat het aanbieden van innovatieve woonconcepten aan onze bewoners hand in hand gaat met duurzaamheid. Daarom hebben we een ambitieus actieplan rond duurzaam ondernemen opgezet en investeren we meer dan ooit in de installatie van duurzame technologieën in onze gebouwen.

Aedifica heeft dus alles in huis om ook tijdens de komende jaren te blijven doortimmeren aan het zorgvastgoed van de toekomst. Om te blijven investeren in duurzame en innovatieve zorgconcepten die onze bewoners centraal plaatsen en hen de ruimte geven om zorg te ontvangen op de manier die zij verkiezen.