Help Aedifica een goed doel kiezen op Finance Avenue

Aedifica neemt in 2022 opnieuw deel aan Finance Avenue. Bezoekers kunnen niet alleen deelnemen aan een workshop met CEO Stefaan Gielens, maar ook een praatje met hem of CFO Ingrid Daerden maken op de stand van Aedifica. Bovendien verandert Aedifica dit jaar haar standconcept: in plaats van goodies krijgen bezoekers een bedrag om aan een goed doel te schenken.

Wat is Finance Avenue?

Finance Avenue is de grootste financiële beurs in België voor particuliere beleggers en wordt jaarlijks georganiseerd door De Tijd/L’Echo. Op zaterdag 3 december 2022 kan je vanaf 8u30 aan de Aedifica-collega’s op stand 201 al je vragen stellen over het bedrijf. Rond de middag kan je bovendien een praatje maken met Aedifica CEO Stefaan Gielens en CFO Ingrid Daerden. Daarnaast kan je van 12u35 tot 13u05 in Immo Corner 1 terecht voor een workshop waarin Stefaan Gielens de impact zal bespreken van het huidige macro-economische klimaat op de marktfundamenten van zorgvastgoed.

Geen goodies, maar goede doelen

Deze editie past Aedifica het concept van haar stand aan. Om bezoekers te betrekken in Aedifica’s maatschappelijke doelstellingen zullen ze, in plaats van de klassieke goodies, een bedrag van 5 € krijgen om te schenken aan één van de drie goede doelen die Aedifica selecteerde.

In 2022 focust Aedifica haar steun aan goede doelen op drie centrale thema’s: de verbetering van de levenskwaliteit van zorgbehoevenden, de bestrijding van kansarmoede en innovatie in de zorgsector. Op basis van die thema’s kozen we de volgende organisaties waaraan bezoekers hun bedrag kunnen doneren:

  • Escalpade: deze vzw organiseert opvang-, vrijetijds- en onderwijsactiviteiten voor personen met een beperking in Waals-Brabant
  • Nasci: deze vzw bestrijdt (kans)armoede en sociale uitsluiting door laagdrempelige eerstelijnshulp te bieden aan maatschappelijk kwetsbare moeders en kinderen die nergens anders terecht kunnen voor hulp
  • Leuven Brain Institute: dit onderzoeksnetwerk van KU Leuven zet zich in om oplossingen te vinden voor hersenziekten als Alzheimer, Parkinson, MS, ALS, depressie, enz.

Kom dus op 3 december naar de Aedifica-stand, scan de QR-code en schenk in naam van Aedifica 5 € aan het goede doel van jouw keuze.

Deelnemen aan Finance Avenue kan door je gratis te registreren op de website van het evenement.