Sverige

  • 72 m€ fastighetsvärde
  • 750 brukare
  • 5 m€ årliga hyresintäkter
  • 26 fastigheter
  • 18.400 m² yta
  • 6,5% yield (brutto)

Aedificas tillväxtstrategi i Sverige drivs främst av nya egenutvecklade projekt. Precis som i Finland är våra svenska samhällsfastigheter designade och utvecklade av vårt lokala Hoivatilat-team i nära samverkan med hyresgäst. De första projekten i Sverige färdigställdes 2020.

Vi utökar även vår svenska portfölj genom förvärv. Under 2021 förvärvades en större portfölj med 16 nya samhällsfastigheter, vilket ytterligare stärker vår position på den svenska marknaden.

Vår nuvarande portfölj består huvudsakligen av LSS-boende och förskolor.

Våra anläggningar

Quote icon
“Förvärvet av portföljen med 16 etablerade samhällsfastigheter har ett viktigt strategiskt värde, då det har gett oss möjlighet att öka vår synlighet på den svenska marknaden och utveckla relationer med för iss nya operatörer och kommuner. Detta öppnar nya möjligheter för ytterligare expansion av vår portfölj genom projektutveckling”
Maria Frid - VD Hoivatilat Sverige