Onze portefeuille

Focus op Europa

Ierland Verenigd Koninkrijk Duitsland Zweden Finland Nederland België Spanje

Europa

Aedifica beperkt zich niet tot één land. Onze portefeuille is verspreid over het hele Europese continent en strekt zich momenteel uit over 8 landen: België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje. We hebben een track record in het betreden van nieuwe markten en het creëren van een platform voor verdere groei.

 • 5.963 mln € reële waarde
 • 623 locaties
 • 47.300 gebruikers
 • 2.216.000 m² oppervlakte
 • 336 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,9% brutorendement

België

Aedifica heeft in 2006 haar eerste woonzorgcentra in België verworven. Sindsdien hebben we een portefeuille van woonzorgcentra en assistentiewoningen opgebouwd van 1,2 miljard euro. Onze gebouwen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden voor verdere verbetering door middel van lopende en geïdentificeerde uitbreidings- en moderniseringsprojecten.

Onze activiteiten in België
 • 1.230 mln € reële waarde
 • 80 locaties
 • 8.100 gebruikers
 • 514.800 m² oppervlakte
 • 70 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,7% brutorendement

Duitsland

Aedifica realiseerde haar eerste investeringen in Duitsland in 2013. Sindsdien is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid door de aankoop van grote portefeuilles en individuele gebouwen.

Onze activiteiten in Duitsland
 • 1.189 mln € reële waarde
 • 100 locaties
 • 10.200 gebruikers
 • 580.500 m² oppervlakte
 • 63 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,3% brutorendement

Nederland

Sinds onze eerste investeringen in de Nederlandse markt in 2016 is onze portefeuille aanzienlijk gegroeid. Vrijwel al onze zorglocaties in Nederland zijn recent gebouwd en bestaan uit kleinschalige zorgresidenties, verpleeghuizen, seniorenappartementen en gespecialiseerde woonzorgcentra.

Onze activiteiten in Nederland
 • 680 mln € reële waarde
 • 72 locaties
 • 3.300 gebruikers
 • 354.600 m² oppervlakte
 • 42 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 6,2% brutorendement

Verenigd Koninkrijk

Aedifica is sinds begin 2019 actief op de Britse markt, na de overname van een significante portefeuille van 90 woonzorgcentra. Sindsdien heeft Aedifica haar portefeuille verder uitgebreid door de aankoop van een aantal nieuwe zorggebouwen. Onze portefeuille biedt een goede geografische diversificatie met locaties verspreid over het hele Verenigd Koninkrijk.

Onze activiteiten in Verenigd Koninkrijk
 • 1.097 mln € reële waarde
 • 115 locaties
 • 7.300 gebruikers
 • 335.500 m² oppervlakte
 • 70 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 6,4% brutorendement

Finland

Aedifica’s portefeuille in Finland omvat woonzorgcentra voor ouderen, kinderdagverblijven en gespecialiseerde woonzorgcentra. Alle gebouwen werden recent en specifiek voor zorgdoeleinden gebouwd. Onze aanwezigheid in Finland zal de komende jaren nog verder toenemen door onze pipeline van ontwikkelingsprojecten. Onze Finse zorggebouwen worden ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

Onze activiteiten in Finland
 • 1.056 mln € reële waarde
 • 206 locaties
 • 15.000 gebruikers
 • 280.000 m² oppervlakte
 • 63mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 6,0% brutorendement

Zweden

Aedifica’s eerste projecten in Zweden werden in 2020 opgeleverd. Onze huidige portefeuille omvat kleinschalige woonzorgcentra voor personen met een handicap en kinderdagverblijven. Net als in Finland worden onze Zweedse zorglocaties ontwikkeld en verhuurd door Hoivatilat, onze lokale dochteronderneming.

Onze activiteiten in zweden
 • 72 mln € reële waarde
 • 26 locaties
 • 750 gebruikers
 • 18.400 m² oppervlakte
 • 5 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 6,5% brutorendement

Ierland

Begin 2021 realiseerde Aedifica haar eerste investeringen in Iers zorgvastgoed. In slechts twee jaar hebben we reeds een portefeuille van bijna 400 miljoen € opgebouwd.

Onze activiteiten in Ierland
 • 395 mln € reële waarde
 • 22 locaties
 • 2.300 gebruikers
 • 117.200 m² oppervlakte
 • 22 mln € jaarlijkse huurinkomsten
 • 5,6% brutorendement

Spanje

In december 2021 kondigde Aedifica aan dat ze zal investeren in de ontwikkeling van een reeks kwalitatieve zorgvastgoedprojecten in Spanje. Momenteel zijn er twee projecten in aanbouw in Sevilla (Tomares) en Zamora.

Onze activiteiten in Spanje

Onze globale kerncijfers

 • Geografische spreiding

  in reële waarde (%)
 • Verdeling per gebouwtype

  in reële waarde (%)
 • 100 % bezettingsgraad
 • 19 jaar WAULT (weighted average lease term)
 • Resterende looptijd van de huurcontracten

  in reële waarde (%)