Doelstellingen en resultaten

Aedifica stelde een ambitieus actieplan op voor 2025. Vertrekkend vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn in het actieplan de langetermijndoelstellingen vastgelegd die Aedifica wil bereiken op vlak van duurzaamheid, bedrijfs- en sociale verantwoordelijkheid.

 • 63%

  van onze gebouwen monitort het energie- en waterverbruik

 • -5% (LfL)

  uitstoot van directe broeikasgassen vergeleken met 2018

 • -14% (LfL)

  uitstoot van indirecte broeikasgassen vergeleken met 2018

 • Gemiddelde van 31 uren

  opleiding per werknemer

 • 36%

  vrouwen in de raad van bestuur

 • CO2-neutraal hoofdkantoor