Doelstellingen en resultaten

Aedifica stelde een ambitieus actieplan op voor 2025. Vertrekkend vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn in het actieplan de langetermijndoelstellingen vastgelegd die Aedifica wil bereiken op vlak van duurzaamheid, bedrijfs- en sociale verantwoordelijkheid.

 • 70%

  van onze gebouwen monitort het energie- en waterverbruik

 • 57%

  van onze gebouwen heeft een energieprestatiecertificaat (EPC)

 • -41%

  CO2-uitstoot per VTE ten opzichte van 2019

 • Gemiddelde van 20 uren

  opleiding per werknemer

 • 36%

  vrouwen in de raad van bestuur

 • CO2-neutraal hoofdkantoor