Aedifica steunt 2 gecertificeerde klimaatprojecten in Rwanda en Zambia

Aedifica is zich bewust van haar CO2-uitstoot. Om de CO2-voetafdruk van ons hoofdkantoor in 2020 te compenseren, hebben we 2 gecertificeerde klimaatprojecten ondersteund om zo CO2-neutraliteit te bereiken. Dankzij onze inspanningen behaalde Aedifica het CO2-NEUTRAL label (in lijn met PAS 2060, de internationale standaard voor CO2-neutraliteit). Dat label kan alleen worden behaald door het leveren van serieuze klimaatinspanningen en garandeert dat Aedifica haar lokale en globale klimaatimpact actief berekent, vermindert en compenseert.

Het Rwanda Water Project heeft als doel de mensen in Rwanda toegang te geven tot proper water. Rwandezen gebruiken hout om water te koken om het veilig te maken voor consumptie, wat leidt tot ontbossing en een verhoogde CO2-uitstoot. Het project herstelt en onderhoudt beschadigde waterputten en maakt gebruik van boorgattechnologie om honderden huishoudens van een veilige drinkwaterbron te voorzien. Naast een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zal dit project leiden tot:

  • minder ontbossing en degradatie van de omliggende bossen
  • minder ziekten veroorzaakt door verontreinigd drinkwater
  • minder ziekten door koolstofmonoxide en deeltjes van vuur binnenshuis (om water te zuiveren)
  • meer tijd om te spenderen aan huishoudelijke taken en het toezicht op kinderen
  • lokale opleiding en werkgelegenheid (onderhoud van en toezicht op de boorputten)

Het Zambia Agroforestry Project, het tweede project dat wij geselecteerd hebben, focust op herbebossing in Zambia. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijnhet ondersteunen van duurzame landbouw, het versterken van lokale gemeenschappen en markten steunen, het beschermen van ecosystemen en wilde dieren, het duurzaam verhogen van de oogstopbrengst, het inkomen en het welzijn van kleine boerenbedrijven en het tegengaan van ongecontroleerd verlies en degradatie van bossen. Dit project zal niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar ook leiden tot:

  • minder ontbossing en aantasting van de omliggende bossen
  • het behoud van de biodiversiteit
  • lokale werkgelegenheid en het genereren van een stabiel inkomen voor boeren
  • duurzame voedselproductie met hogere gewasopbrengsten
  • gemeenschapsvorming

Wilt u meer te weten komen over de duurzaamheidsinspanningen van Aedifica in 2020? Neem dan een kijkje in ons nieuwe duurzaamheidsverslag dat op 31 mei 2021 gepubliceerd werd.