Aedifica verbetert haar GRESB-score

In haar derde deelname aan de GRESB heeft Aedifica opnieuw haar score verbeterd. Met 68/100 behaalde de Groep ook een aanzienlijk hogere score dan het gemiddelde van haar peers (63/100).

Duurzaam ondernemen zit nauw verweven in het DNA van Aedifica. Daarom heeft de Groep in haar meest recente MVO-verslag niet alleen een ambitieus nieuw MVO-framework uitgetekend, maar ook haar ‘net zero carbon pathway’ voorgesteld waarmee tegen 2050 de uitstoot van de portefeuille tot netto-nul zal worden gereduceerd. Zo kan Aedifica op een gerichte manier actie ondernemen om haar ESG-doelstellingen te behalen. Die acties dragen niet alleen bij tot een ecologisch en sociaal duurzamere portefeuille, maar ook tot een betere GRESB-score.

Dat Aedifica’s ambitieuze MVO-strategie haar vruchten afwerpt, blijkt uit de score van haar derde deelname aan de GRESB. Aedifica behaalde 68/100 voor het referentiejaar 2021. Dat is niet alleen een verbetering ten opzichte van de score voor 2020 (66/100), maar ook beduidend hoger dan het gemiddelde van de peer group (63/100, tegenover 75/100 in 2021). Dit toont dat de inspanningen van Aedifica om haar koolstofuitstoot te verminderen effect hebben. Bovendien staat de Groep op de eerste plaats in het segment ‘Healthcare’ van de GRESB Public Disclosure ranking.

Dit solide resultaat is een mooie beloning voor de duurzaamheidsinspanningen die het team het voorbije jaar geleverd heeft. Dankzij onze ambitieuze strategie zullen we ook in de komende jaren vooruitgang blijven boeken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor we eveneens ons GRESB-resultaat verder zullen verbeteren.
Stefaan Gielens – CEO

Wat is GRESB?

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke vastgoedbenchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedvennootschappen beoordeelt. Elk jaar evalueert GRESB de duurzaamheidsprestaties van vastgoed op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) op basis van internationale rapportagekaders en regionale richtlijnen.

  • 68/100 GRESB score 2021
  • 1st in 'Healthcare' Public Disclosure ranking