Aedifica behaalt een solide eerste GRESB-score

Aedifica behaalt een score van 57/100 bij haar eerste deelname aan de GRESB. Dat solide resultaat is een mooie beloning voor de duurzaamheidsinspanningen die het team het voorbije jaar geleverd heeft.

What the GRESB?

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke vastgoedbenchmark die het duurzaamheidsbeleid van vastgoedvennootschappen beoordeelt. Elk jaar evalueert GRESB de duurzaamheidsprestaties van vastgoed op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) op basis van internationale rapportagekaders en regionale richtlijnen. De benchmark verschaft de kapitaalmarkten gestandaardiseerde en gevalideerde gegevens, waardoor de duurzaamheidsinspanningen van de deelnemers transparant vergeleken kunnen worden. GRESB is daarom een belangrijk instrument voor vastgoedbedrijven, die aangemoedigd worden in hun duurzaamheidsambities, maar ook voor investeerders, die de ESG- inspanningen op een heldere manier kunnen opvolgen.

Gefocust op duurzaamheid

Duurzaam ondernemen zit nauw verweven in het DNA van Aedifica. We zetten ons in om van begin tot eind te investeren en ontwikkelen op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier. We zien het daarom als onze verantwoordelijkheid, zowel ten opzichte van onze investeerders als de maatschappij, om mee te doen aan deze duurzaamheidsbenchmark.

Aedifica behaalde voor het referentiejaar 2019 een score van 57/100. Voor een eerste deelname aan de GRESB is dat een solide prestatie.

Door zo’n solide GRESB-score voor te leggen na een eerste deelname, toont Aedifica de effectiviteit van haar duurzaamheidsbeleid.
Stefaan Gielens – CEO Aedifica

Die GRESB-score is het resultaat van de duurzaamheidsstrategie die Aedifica heeft aangescherpt in haar meest recente duurzaamheidsverslag. Door een nieuw, ambitieus actieplan op te stellen, konden we op een gerichte manier actie ondernemen om onze ESG-doelstellingen te behalen. We zien nu dat die acties niet alleen hebben bijgedragen tot een sterkere en verantwoordelijkere organisatie in het algemeen, maar ook tot een betere GRESB-score.

Bovendien is deze solide eerste score het resultaat van sterk teamwerk. Dan gaat het niet alleen over het teamwerk binnen Aedifica’s Sustainability Committee, dat zorgt voor de praktische uitwerking van het actieplan, maar ook over de samenwerking tussen de verschillende departementen die deelnamen aan het invullen van de GRESB-survey.

Dankzij ons ambitieus ESG-actieplan zullen we ook in de komende jaren vooruitgang blijven boeken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door die continue inspanning zullen we ook ons GRESB-resultaat verder verbeteren.
Ingrid Daerden – CFO Aedifica